Skip to main content
/Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Personel Görev Tanımları/
Üst Klasöre GitBilgisayar İşletmeni/Daire Başkanı/Şef/Şube Müdürü/