Skip to main content
/Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu/Surecler/
Üst Klasöre GitAYLIK EK DERS ÖDEME/BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI/BURS İŞLEMLERİ SÜRECİ/DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ SÜRECİ/DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI/DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İLK ATAMA SÜRECİ/DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YENİDEN ATAMA SÜRECİ/GELEN EVRAK/GİDEN EVRAK/GÖREV YOLLUĞU ÖDEME/KAYIT DONDURMA SÜRECİ/MAZERET SINAVLARININ OLUŞTURULMASI/MEZUNİYET İŞLEMLERİ SÜRECİ/ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATILMASI SÜRECİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLK ATAMA SÜRECİ/PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI/PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ/SÜRELİ YAZILAR/YILLIK BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ/YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARIN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI./YÜKSEKOKUL KURULU AKIŞ SÜRECİ/YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU İŞ AKIŞ SÜRECİ/YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYE SEÇİMİ SÜRECİ/